Kto sprzedał nieruchomość w 2018 r., będzie mógł wydać pieniądze na własne cele mieszkaniowe aż do końca 2021 r. – przewiduje projekt rozporządzenia.
Resort finansów chce w ten sposób wydłużyć o 12 miesięcy termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez podatników, którzy zbywają nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia.
Przypomnijmy, że do końca 2018 r. podatnicy mieli tylko dwa lata na wydanie pieniędzy ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Od 2019 r. termin ten wynosi trzy lata. Kto jednak sprzedał nieruchomość rok wcześniej, musiałby wydać pieniądze jeszcze według starych przepisów, czyli do końca 2020 r. To jednak – jak przyznaje MF – może być utrudnione z powodu epidemii COVID-19. Stąd pomysł, by podatnikom dać rok więcej.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – w konsultacjach publicznych