W przyszłym roku wzrosną stawki karty podatkowej. Zaczną również obowiązywać zmiany uchwalone w nowelizacji o spółkach komandytowych.

DGP
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123) wprowadza dwie istotne zmiany dla podatników rozliczających się kartą podatkową. Obie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Po pierwsze, nie będzie już przeszkodą do korzystania z karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, pod warunkiem że i on będzie korzystał z tej formy opodatkowania.
Po drugie, przeszkodą do opodatkowania kartą podatkową nie będzie też przekroczenie limitu zatrudnienia w latach 2021–2024 nie więcej niż o trzech pracowników. Limity te są określone w tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej (załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) i zależą od branży.
OPINIA

Zmiany nie są liczne, ale mają znaczenie

Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy
Podwyższenie stawek karty podatkowej negatywnie odbije się na portfelach podatników. Choć nie są to duże podwyżki, trzeba pamiętać, że dotyczą one przede wszystkim niewielkich przedsiębiorców. Ciekawą, epizodyczną zmianą jest dopuszczenie zwiększenia zatrudnienia bez utraty prawa do opodatkowania na warunkach karty. Niewątpliwie chodzi o zmniejszenie utrudnień w zatrudnianiu, w tym przez firmy rozliczające się kartą, w obliczu spodziewanego pogorszenia sytuacji na rynku, w tym na rynku pracy.
Przykładowo przedsiębiorca, który świadczy usługi ślusarskie, może zatrudniać trzech pracowników. Obecnie zatrudnienie czwartej osoby powoduje utratę prawa do karty, chyba że ślusarz prowadzi działalność w gminie o wysokim bezrobociu (wtedy wolno mu przekroczyć stan zatrudnienia nie więcej niż o sześciu pracowników). Wskutek zmiany przepisów każdy ślusarz – a więc nawet taki, który nie działa w gminie o dużym bezrobociu – będzie mógł przekroczyć stan zatrudnienia o maksymalnie trzech pracowników bez utraty prawa do karty. Jej stawka nie ulegnie zmianie. O zatrudnieniu trzeba jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni.
Zmienią się też stawki karty podatkowej. Nowe wynikają z obwieszczenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083. Podatek za 2021 r. wzrasta o ok. 3,6 proc. w porównaniu do tego, jaki obowiązuje w 2020 r.
Tym samym przedsiębiorcy rozliczający się kartą w przyszłym roku zapłacą fiskusowi więcej. Na przykład fryzjer, który samodzielnie wykonuje usługi w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., zapłaci miesięcznie 175 zł podatku (obecnie 169 zł). Jeżeli zatrudni np. trzech pracowników, to co miesiąc będzie płacił 693 zł podatku (obecnie 669 zł). Przedsiębiorca samodzielnie wykonujący roboty budowlane (np. tapetowanie ścian) w dużej miejscowości (powyżej 50 tys. mieszkańców), zapłaci miesięcznie 442 zł podatku (obecnie 427 zł). Przy zatrudnieniu trzech pracowników zapłaci już 1480 zł za miesiąc (w 2020 r. 1429 zł). ©℗