W 2021 roku alkohol w butelkach mniejszych niż 300 ml zostanie opodatkowany daniną cukrową.

Co to jest "małpka"?

"Małpką" nazywa się potocznie napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż 300 ml.

Ile podrożeją "małpki"?

Od 1 stycznia 2021 roku hurtownicy "małpek" będą zobowiązani do wnoszenia specjalnej opłaty. Obowiązek ten będzie dotyczył hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opłata będzie wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to:

  • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%,
  • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%,
  • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%

WAŻNE! Obowiązki związane z opłatami nie dotyczą sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. w pubach czy restauracjach).

Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty powstanie w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).