Podatek od cukru zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021. Nową opłatę wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Co to jest podatek cukrowy?

Podatek cukrowy został nałożony na napoje z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej.

Podatek od cukru składa się z dwóch części. Opłata stała wyniesie 50 gr za każdy litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej. Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny opłata wyniesie dodatkowe 10 gr.

Druga część podatku cukrowego to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Dochody z podatku cukrowego mają wynieść w 2021 r. ponad 3 mld zł.

Kto musi płacić podatek cukrowy?

Podatek od cukru zapłacą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

- sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
- prowadzące sprzedaż detaliczną w przypadku producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
- zamawiające, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku cukrowego?

Przedsiębiorca, który nie zapłaci podatku od cukru zapłaci karę w postaci dodatkowej opłaty sankcyjnej. Jej wysokość ustali w drodze decyzji naszelnik urzędu skarbowego.