Wymóg nieponiesienia straty dotyczy tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Strata z innego źródła jest bez znaczenia – potwierdził dyrektor KIS.
Problem dotyczy art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. Zwalnia on z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez krajowe podmioty powiązane, jeżeli każdy z tych podmiotów spełnia łącznie następujące warunki:
  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT (czyli np. przewidzianego dla Skarbu państwa, jednostek samorządowych, jednostek budżetowych);
  • –nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (czyli zwolnienia dla podmiotów działających z specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu);
  • nie poniósł straty podatkowej.
Reklama
Wątpliwości dotyczą ostatniego warunku. W interpretacji z 23 października 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.326.2020.1.BKD) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów, to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła – sprecyzował dyrektor KIS. Dodał, że strata z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.
To samo wynika z kolejnej interpretacji – z 5 listopada 2020 r. Chodziło o spółkę i jej kontrahenta, którzy wyodrębniają dwa źródła przychodów: z zysków kapitałowych (o którym mowa w art. 7b ustawy o CIT) oraz z innych źródeł przychodów (do których zalicza się między innymi działalność operacyjną).
Spółka nie poniosła w 2019 r. straty podatkowej z żadnego z tych źródeł. Natomiast kontrahent osiągnął dodatni wynik podatkowy tylko na innych źródłach przychodów. Z zysków kapitałowych miał stratę.
Spółka nabrała wątpliwości, czy poniesienie straty z zysków kapitałowych, przy jednoczesnym osiągnięciu dochodów z innych źródeł przychodów, wyklucza zwolnienie od obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c).
Wątpliwości te ponownie rozwiał dyrektor KIS.
Podobnie stwierdził we wcześniejszych interpretacjach m.in. z: 7 maja 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.121.2020.i.ANK), z 23 kwietnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.101. 2020.1.IM), z 3 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3. 4010.481.2019.1.IZ), z 15 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010. 294.2019.2.IZ).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.249.2020.1.RK