Proponowane podczas konsultacji podatkowych zmiany dotyczące faktur uproszczonych nie będą procedowane, do faktur takich należy stosować zasady przedstawione przez ministerstwo w ostatnich objaśnieniach podatkowych - informuje PAP resort finansów.

MF informuje, że zakończyły się konsultacje podatkowe, które służyły uzyskaniu możliwie szerokich opinii z rynku w zakresie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w fakturach uproszczonych.

„Po analizie uwag spływających w ramach konsultacji zdecydowano o dalszym nieprocedowaniu proponowanych zmian w fakturach uproszczonych. W konsekwencji należy stosować w tym zakresie Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów" - poinformował PAP dyrektor departamentu podatku od towarów i usług Paweł Selera.

"Objaśnienia podatkowe dotyczące faktur uproszczonych są pewnym kompromisem, zapewniają pewność prawa i jego stosowania” - dodał przedstawiciel MF.

Jak tłumaczy resort finansów, konsultacje podatkowe dotyczące ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone były efektem dialogu z biznesem i wyjściem naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.

"W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021 r." - dodano.

Rozpoczynając konsultacje Ministerstwo Finansów proponowało, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną, co oznaczałoby redukcję obowiązków administracyjnych.

W październiku MF opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące paragonów fiskalnych, które uznane są za faktury uproszczone.

"Do 31 grudnia 2020 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone (...) nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) odrębnie. Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, by w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia JPK_VAT" - czytamy w objaśnieniach.

"Natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy wykazują odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Należy również wskazać, iż w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia, których obowiązek stosowania dla niektórych kategorii dostaw i usług wynika z rozporządzenia JPK_VAT" - informuje resort finansów.

MF przypomina, że nowy JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) wszedł w życie 1 października 2020 r.

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Faktura taka jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Resort dodaje, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę z numerem NIP nabywcy do sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym wystawia się tylko wtedy, jeżeli taki paragon zawiera numer NIP nabywcy. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.