Na dokumencie sprzedaży powinien się pojawić adres zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli podano w nim dwie miejscowości: siedziby i poczty, to na fakturze muszą się pojawić obie te informacje – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, wskazując, że programy komputerowe do wystawiania faktur często nie umożliwiają podawania w adresie miejscowości urzędu pocztowego, tylko miejscowość firmy.
Przedsiębiorca podkreślił, że przepisy nie określają, jaki konkretnie adres powinien być podany na fakturze. Dlatego uważał, że możliwe są dwie opcje: umieszczenie w adresie spółki ulicy i jej numeru, kodu pocztowego, miejscowości siedziby oraz – druga opcja – dodanie miejscowości poczty.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że podatnik powinien podać na fakturze adres zgodny z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jeżeli – jak wynika z wniosku o interpretację – w zgłoszeniu rejestracyjnym w VAT-R oraz w rejestrze przedsiębiorców KRS wskazano, jako adres siedziby spółki, ulicę, miejscowość, kod pocztowy oraz miejscowość poczty, to na fakturze powinna być podana zarówno miejscowość siedziby, jak i nazwa miejscowości poczty – wskazał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.632.2020.1.MGO