Druki zeznań dotyczących rozliczenia z tytułu PIT zawierają sekcję zatytułowaną: Miejsce i cel składania zeznania, w której znajduje się podsekcja: Cel złożenia formularza. W tej części podatnik (podatnicy) poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu informuje, czy celem tym jest złożenie zeznania czy też korekta zeznania.

Według pracowników Izby Skarbowej w Katowicach w przypadku, gdy w złożonym formularzu podatnik nie zamieści tej informacji, może zostać wezwany do tego przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających, mających na celu m.in. stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji.

- Informacja o celu złożenia formularza pozwala zatem organowi podatkowemu stwierdzić, czy nastąpiło to w wykonaniu obowiązku złożenia zeznania czy też miało charakter korekty uprzednio złożonego zeznania podatkowego - podkreśla Grażyna Piechota.

Według naszej rozmówczyni w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy, na których ciąży obowiązek rozliczenia z fiskusem, powinni składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, według ustalonych wzorów.