Dodatki i nagrody dla urzędników przeprowadzających w 2020 r. spis rolny to przychody z działalności wykonywanej osobiście – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytał o to urząd jednej z gmin. Wskazał, że gminne biuro spisowe zostało powołane zarządzeniem burmistrza, który jest jednocześnie komisarzem spisowym. Pracownicy wykonują czynności spisowe zarówno w godzinach pracy, jak i po jej zakończeniu, ponieważ nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę. Pytanie dotyczyło tego, jak rozliczać należne im dodatki spisowe i nagrody, o których mowa w art. 23 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).
Urząd gminy był zdania, że są to przychody ze stosunku pracy, bo osoby wykonujące prace spisowe są pracownikami urzędu i realizują zadania biura spisowego na polecenie komisarza spisowego, którym jest burmistrz.
Dyrektor KIS stwierdził jednak inaczej. Wskazał, że w świetle ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. wynagrodzenie przyznane członkom gminnego biura spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej nie jest przychodem ze stosunku pracy. Pracodawcą są tu bowiem urzędy administracji państwowej i samorządowej, a nie biuro spisowe czy komisarz spisowy.
Prace wykonywane w biurze spisowym są pracami zleconymi przez komisarza spisowego i są wykonywane na rzecz tego biura – wyjaśnił dyrektor KIS. W związku z tym – dodał – do dodatków i nagród wypłacanych osobom wykonującym prace spisowe należy stosować przepisy o działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 6 ustawy o PIT).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.563.2020.1.MD