W rozporządzeniu o zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących zostaną od 1 stycznia 2021 r. zmienione oznaczenia towarów i usług ‒ wynika z opublikowanego projektu nowelizacji.
Ma to związek z zastąpieniem dotychczasowej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) nową unijną Nomenklaturą Scaloną CN – w odniesieniu do towarów. Natomiast odnośnie do usług dotychczasowe oznaczenia będą zastąpione nowymi z wersji PKWiU z 2015 r.
Przykładowo przepis, który zobowiązuje do stosowania kas fiskalnych (niezależnie od wielkości obrotu) przy sprzedaży części do silników, odwołuje się dziś do PKWiU 28.11.4. Po zmianach towary te będą określone kodem CN 8409 91 00, 8409 99 00.