Odkąd Warszawa znalazła się w czerwonej strefie, Naczelny Sąd Administracyjny oddala wnioski o rozpoznanie spraw na rozprawie. Dotyczy to także spraw podatkowych.
Sąd tłumaczy, że nie może uwzględniać tych wniosków, bo nie da rady przewidzieć, kiedy konkretnie mogłaby się odbyć ewentualna rozprawa. A musi przecież działać dalej i na bieżąco rozpatrywać sprawy – uzasadnia.
Z powodu drugiej fali koronawirusa prezes NSA odwołał rozprawy od 17 października br. (zarządzeniem z 16 października 2020 r.). Sprawy zostały skierowane do załatwienia na posiedzeniu niejawnym. Pisaliśmy o tym w artykule „Lockdown w NSA i WSA. Od soboty” (DGP nr 204/2020).
Konsekwencją tego zarządzenia były kolejne, wydawane już przez przewodniczących wydziałów poszczególnych izb NSA, w tym Izby Finansowej. Wynika z nich, która konkretnie sprawa, zamiast na rozprawie, ma być rozpatrzona na posiedzeniu niejawnym.
Podatnicy domagają się jednak rozpraw. Zrobiła tak m.in. spółka, walcząc o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków dokumentowanych fakturami zakwestionowanymi przez fiskusa. Wniosek o rozprawę złożyła 20 października 2020 r. Tłumaczyła, że chciałaby przedstawić składowi orzekającemu swoje argumenty w sprawie.
NSA oddalił jednak jej wniosek. Przypomniał, że zgodnie z art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy antycovidowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.) przewodniczący wydziału może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli przeprowadzenie rozprawy „mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku”. W takiej sytuacji sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.
Słusznie więc przewodniczący wydziału uznał, że rozpoznanie spraw na posiedzeniu niejawnym jest konieczne ze względu na objęcie miasta stołecznego Warszawy tzw. czerwoną strefą – orzekł NSA. Podkreślił, że taka decyzja nie jest uzależniona od zgody lub sprzeciwu strony (w tym wypadku spółki).
Podobnie sąd kasacyjny orzekł w sprawie podatniczki, której fiskus zarzucił nierzetelność w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów i zawyżenie straty podatkowej.
Postanowienia NSA z 22 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1600/18, II FSK 1389/18