Do polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały dodane postanowienia utrudniające optymalizację. Wprowadza je protokół podpisany przez obie strony 29 października br.
Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie, protokół jest niezbędny, bo oba państwa nie zmieniły wcześniej tej umowy i nie wprowadziły do niej najważniejszych postanowień międzynarodowej Konwencji MLI. Zrobiły to teraz protokołem.
Do umowy (Dz.U. z 2003 r. poz. 2120 ze zm.) została więc obecnie dodana m.in. ogólna klauzula umowna przeciw unikaniu opodatkowania (The Principal Purpose Test).
Ogranicza ona możliwość korzystania z przywilejów danej umowy, jeśli głównym lub jednym z głównych celów przeprowadzenia transakcji jest uzyskanie korzyści sprzecznych z przedmiotem lub celem postanowień umownych. Celem klauzuli jest więc zagwarantowanie, że przepisy umowy nie będą wykorzystywane w celu podwójnego nieopodatkowania dochodu.
Kolejną nowością jest klauzula nieruchomościowa, która zagwarantuje, że sprzedaż udziałów w spółce, w której przeważającą część majątku stanowią polskie nieruchomości, będzie opodatkowana w naszym kraju. Ma to zapobiec optymalizacji podatkowej z wykorzystywaniem tzw. spółek nieruchomościowych.
Dodana została też klauzula transparentnego podmiotu. Wynika z niej, że dochód, który wspólnicy spółek osobowych uzyskują „za pośrednictwem podmiotu lub danej struktury, które są uznawane w całości lub w części za transparentne podatkowo zgodnie z prawem podatkowym którejkolwiek z umawiających się jurysdykcji, będzie uważany za dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium umawiającej się jurysdykcji”.
Rozbudowane zostały też zasady ustalania rezydencji podatkowej osób prawnych posiadających podwójną rezydencję podatkową. Obecnie decyduje o tym siedziba faktycznego zarządu. Po zmianach wymagane będzie porozumienie obu krajów.
Protokół doprecyzowuje też przepisy określające, kiedy w danym państwie powstaje zakład przedsiębiorcy.