Nie będzie podatku ani od wartości nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie, ani od nagród od ministra rolnictwa i rozwoju wsi ‒ wynika z dwóch projektów rozporządzeń.
O tym, że minister finansów planuje zaniechać poboru PIT od wartości nieodpłatnych szczepień, pisaliśmy w artykule „Szczepionka na grypę od pracodawcy bez PIT” (DGP nr 206/2020). Wczoraj opublikowany został projekt rozporządzenia w tej sprawie. Dotyczy osób uzyskujących przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1, art. 13 lub art. 20 ust. 1 ustawy PIT. To oznacza, że PIT od bezpłatnych szczepień, sfinansowanych przez firmę, nie zapłacą: pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych, emeryci (którym szczepienie finansuje były zakład pracy), członkowie związków zawodowych (otrzymujący bezpłatne szczepienie np. od organizacji związkowych).
Nieodpłatne świadczenie obejmie koszt: badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia oraz konsultacji specjalistycznej (niezbędnej, aby wykluczyć przeciwwskazania do szczepienia).
Nie będzie też PIT od szczepień przeciw grypie realizowanych w ramach tzw. firmowych pakietów medycznych. W tym przypadku bez PIT będzie wartość świadczenia do 100 zł rocznie. Nadwyżka będzie opodatkowana.
Zaniechanie poboru PIT będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii w związku z COVID-19.
Drugi projekt zakłada, że fiskus nie pobierze PIT od nagród przyznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi za przyczynienie się do likwidacji chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi o gratyfikacje przyznane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Mogą je dostać posiadacze zwierząt, którym nie przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta (m.in. świnie). Nagrody przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii. W pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono 13 takich nagród, łącznie na ponad 310,7 tys. zł (12 z nich dotyczyło ASF, tj. afrykańskiego pomoru świń).
Same odszkodowania są również zwolnione z podatku, ale na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
W poprzednich latach fiskus również nie pobierał podatku od tych nagród (Dz.U. z 2019 r. poz. 915).
Etap legislacyjny
Konsultowane dwa projekty rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru PIT od dochodów (przychodów) z tytułu:
‒ od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie
‒ nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt.