Krajowa Izba Doradców Podatkowych namierzyła blisko 500 firm w Polsce, które świadczą usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień. Izba złożyła wczoraj 60 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.
Kolejne kilkaset wniosków jest w przygotowaniu.
– Zgodnie z prawem, aby móc wykonywać usługi doradztwa podatkowego i reprezentować klientów przed urzędem skarbowym, należy mieć przewidziane przepisami uprawnienia. Doradztwo podatkowe bez uprawnień jest przestępstwem zagrożonym w Polsce grzywną do 50 tys. zł – tłumaczy prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Już wcześniej samorząd doradców wielokrotnie informował o przypadkach naruszeń ustawy o doradztwie podatkowym. Teraz zbadał skalę zjawiska i namierzył podmioty, które faktycznie świadczą usługi doradcze bez uprawnień.
– Odkryliśmy, że co najmniej kilka tysięcy podmiotów w Polsce, głównie biur rachunkowych, oferuje swoim klientom nieuprawnione doradztwo, narażając ich na poważne konsekwencje. Postanowiliśmy na ten fakt zareagować, wysyłając zawiadomienia do organów ścigania – mówi przewodniczący KRDP.
Zawiadomienia to efekt pracy specjalnego zespołu KIDP, który monitoruje rynek i identyfikuje firmy oferujące usługi doradcze bez uprawnień. Zespół udokumentował 500 takich przypadków. KIDP chce złożyć zawiadomienia na wszystkie te podmioty jeszcze w tym roku.
Przewodniczący KRDP podkreśla, że wiele firm i osób ma świadomość tego, iż nie posiadając uprawnień doradcy podatkowego, nie mogą oferować takich usług, a mimo to je świadczą. Dotychczas tylko w nielicznych przypadkach właściwe organy (głównie jest to policja) podejmowały działania.
– Postanowiliśmy to zmienić w trosce o jakość usług świadczonych klientom. Często nie zdają oni sobie sprawy, że osoba, która im doradza, robi to bezprawnie, bez stosownej wiedzy i uprawnień – mówi prof. Mariański.
Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, usługi doradcze może świadczyć osoba, która ma wykształcenie wyższe, jest niekarana, zdała państwowy egzamin (pisemny i ustny) oraz odbyła praktykę zawodową.