Minister finansów zaniecha poboru podatku od świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązało wstecz i obejmie świadczenia otrzymane już od 1 marca 2020 r.
Poinformował o tym wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie. Parlamentarzyści spytali o możliwość wprowadzenia czasowego zwolnienia z podatku osobom, którym pracodawca zapewnia szczepionkę.
Wiceminister przypomniał, że obecnie kwalifikacja do źródła przychodu jest uzależniona od stosunku prawnego łączącego strony. Dla pracowników jest to przychód ze stosunku pracy, natomiast w przypadku zleceniodawców jest to przychód ze zlecenia.
– Nie stanowią jednak przychodu pracowników świadczenia w postaci sfinansowania im szczepień ochronnych, jeżeli ze względu na charakter wykonywanej pracy większość czasu pracy spędzają oni w środowisku zagrożeń biologicznych i są szczególnie narażeni na zachorowanie – wyjaśnił Jan Sarnowski.
Poinformował, że minister finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru PIT od wszystkich takich świadczeń otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, od 1 marca 2020 r.
Dodał, że na razie rozporządzenie jest na etapie projektowania.
Odpowiedź z 16 października 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelacje poselskie nr 11341 i 11303.