Transport należy oznaczać w nowym JPK_V7 kodem GTU_13, ale nie wtedy, gdy stanowi on element kompleksowej usługi spedycyjnej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP
Nowy JPK_V7, będący połączeniem jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją VAT, obowiązuje od 1 października br. Po raz pierwszy trzeba go będzie przesłać do 25 listopada (za październik).
Trzeba będzie w nim podać oznaczenia niektórych grup towarów i usług (GTU), wymienione w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).
Już teraz podatnicy mają liczne problemy z tymi oznaczeniami, zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń złożonych.
Jeden z czytelników DGP spytał o kompleksowe usługi spedycji (sklasyfikowane jako PKWiU 52.2), składające się z przewozu towarów oraz czynności związanych z organizacją przewozu. Wyjaśnił, że na fakturze wskazuje jako elementy usługi spedycyjnej: transport i składowanie towarów (np. na terenie portu po rozładunku ze statku).
Z rozporządzenia wynika, że kodem GTU_13 trzeba oznaczać usługi „transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1”.
Czytelnik spytał, czy musi podawać to oznaczenie w JPK_V7, świadcząc kompleksowe usługi spedycji.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że przez „ex” należy rozumieć zakres towarów i usług węższy niż określony w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji PKWiU.
Zatem z wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1 oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej – tłumaczy MF.
Resort potwierdził to również w odpowiedzi na pytania DGP (patrz ramka poniżej). Wyjaśnił, że usług zakwalifikowanych do grupowania 52.2 PKWiU 2015 nie trzeba oznaczać GTU_13. Kodem tym trzeba oznaczać świadczenie usług transportu drogowego towarów (sklasyfikowanego w grupowaniu 49.4 PKWiU). Jeżeli jednak usługa składowania towarów zostanie wykonana jako element kompleksowej usługi spedycji (usługi złożonej), to nie powstanie obowiązek oznaczania takiej transakcji przez GTU_13 – tłumaczy MF.
Z taką wykładnią zgadzają się Jędrzej Brzeski i Karolina Walczak, główni księgowi i koordynatorzy Grup Księgowych w Szwak i Spółka. Również ich zdaniem czytelnik nie musi oznaczać kodem GTU_13 usług spedycyjnych, o ile usługi transportowe i usługi składowania towarów stanowią świadczenia pomocnicze, a nie główne.
– Usługi spedycyjne nie są tożsame z usługami transportowymi na gruncie przepisów o VAT i nie zostały wymienione w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. – wskazuje Jędrzej Brzeski.
A co z usługami składowania towarów (za pomocą cudzych magazynów, placów), które są sklasyfikowane w PKWiU 2015 ex 52.1, ale wykonywane przy świadczeniu kompleksowej usługi spedycji?
– Jeżeli usługa magazynowania towarów jest czynnością główną, to trzeba ją oznaczyć kodem GTU_13 – odpowiada Jędrzej Brzeski.
– Nie trzeba też oznaczać dostawy towarów, gdy transport jest dodatkowym kosztem tej dostawy (elementem cenotwórczym) – tłumaczy Karolina Walczak.
Co innego, gdy usługa transportowa jest głównym elementem usługi kompleksowej, albo gdy podatnik świadczy usługę wyłącznie transportu drogowego (wykonuje sam przewóz), sklasyfikowaną w PKWiU 2015 ex 49.4.
Karolina Walczak dodaje, że kodem GTU_13 trzeba też oznaczać świadczenie usług związanych z przeprowadzkami.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania DGP
W nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_13 stosuje się do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej, zaliczonych według klasyfikacji statystycznej PKWiU 2015 do Sekcji H grupowań 49.4 – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI oraz 52.1 – MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW.
Usługi zakwalifikowane według PKWiU 2015 do grupowania 52.2 nie podlegają oznaczeniu GTU_13 w nowym JPK_VAT z deklaracją. Przy czym, w przypadku wątpliwości co do zastosowania oznaczenia GTU_13, w pierwszej kolejności podatnik winien ustalić właściwe grupowanie świadczonej usługi według PKWiU 2015.
Świadczenie usługi transportu drogowego towarów ujętej w grupowaniu PKWiU 2015 – 49.4 podlega oznaczeniu GTU_13 w nowym JPK_VAT z deklaracją.
Jeżeli usługa składowania towarów zostanie wykonana jako element kompleksowej usługi spedycji (usługi złożonej), wówczas nie powstanie obowiązek oznaczania takiej transakcji przez GTU_13.