Po raz kolejny szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że podmioty działające w specjalnej strefie ekonomicznej mogą obniżać i podwyższać stawki amortyzacji.
Opinie zabezpieczające w tym zakresie wydał w czerwcu, ale pojawiły się w bazie Ministerstwa Finansów dopiero teraz, z datą 5 października 2020 r.
Już niedługo podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w SSE) nie będą mogli obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Zakłada tak projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (druk sejmowy 642). Zmiana będzie dotyczyła zarówno podatników CIT (art. 16i ust. 8), jak i podatników PIT (art. 22i ust. 8).
Nowe zasady będą miały zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.
Resort finansów zaproponował tę zmianę, bo twierdzi, że obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacji przez przedsiębiorców działających w SSE nie jest podyktowane mniejszym lub większym zużyciem środków trwałych, tylko ma na celu optymalizację podatkową. W ten sposób podatnicy starają się przesunąć w czasie możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do podatkowych kosztów na okres przypadający po upływie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE lub po wykorzystaniu dostępnego limitu pomocy publicznej (w zależności od tego, który z tych momentów nastąpiłby wcześniej).
Taką możliwość potwierdził również szef Krajowej Administracji Skarbowej w najnowszych opiniach zabezpieczających. Stwierdził, że obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania. Wyjaśnił, że choć głównym celem takiego działania jest korzyść podatkowa, to nie jest ona sprzeczna z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej, a postępowanie podatnika nie ma sztucznego charakteru. Nie może więc być tu zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej).
Opinie zabezpieczające szefa KAS z 8 czerwca 2020 r., sygn. DKP1.8011.12.2019 i z 9 czerwca 2020 r. sygn. DKP1.8011.11.2019