Przy czym warto zauważyć, że średni pracodawcy początkowo mieli zakończyć tworzenie PPK wiosną br., lecz w obliczu epidemii koronawirusa obowiązujące ich terminy zostały jednak przesunięte i zrównane z terminami obowiązującymi małych pracodawców. Niestety epidemia nie słabnie, podobnie jak negatywne skutki ogólnospołecznej kwarantanny związanej z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa. Bez wątpienia małych i średnich pracodawców czekają ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe związane z uruchomieniem PPK w ustawowym terminie. Doświadczenia nabyte podczas wdrażania PPK u największych podmiotów, które były objęte obowiązkiem utworzenia PPK jako pierwsze, potwierdzają, że czas wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, a także negocjowania umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK jest bardzo intensywny. Zmierzenie się z wyzwaniami okołowdrożeniowymi to jednak nie wszystko. Szybko zastąpią je wyzwania związane z codziennym zarządzaniem i administrowaniem programem. Pełne ręce roboty mają nie tylko sami pracodawcy, lecz także biura rachunkowe, którym wielu przedsiębiorców zleca obsługę w zakresie PPK.
TEMAT: Pracownicze plany kapitałowe