W 2021 r. szacunkowy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej wzrośnie aż o 9,6 proc. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
To efekt wzrostu cen towarów produkcji rolnej w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Wskaźnik cen co roku ogłasza w komunikacie prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Rolnicy co do zasady nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, o ile nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Według resortu finansów z tej formy rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników.
W 2021 r. norma dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. ma wynieść 13,15 zł, czyli zostanie podwyższona o 1,15 zł, a dla pozostałych roślin (np. pomidorów) – 4,89 zł (tj. o 43 gr więcej).
Norma dla uprawy grzybów i grzybni w przyszłym roku wzrośnie z 5,15 zł do 5,64 zł. Z kolei w przypadku hodowli koni rzeźnych (poza gospodarstwem rolnym) wyniesie 563,80 zł, czyli o 49,38 zł więcej niż w tym roku.
Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie podstaw opodatkowania wpłynie na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych w 2021 r. o ok. 6,9 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach