W zakresie VAT cały czas wprowadzane są rewolucyjne zmiany: centralizacja VAT, biała lista podatników VAT czy split payment (MPP). Przed jednostkami kolejne nowości. Od 1 października 2020 r. zmieniają się zasady raportowania rozliczeń VAT, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych.

Co nowego w JPK_VAT

Zostaną zlikwidowane dotychczasowe deklaracje VAT oraz obowiązek odrębnego wysyłania ewidencji w formie pliku JPK. Zamiast tego jednostki będą zobowiązane do przekazywania jednego pliku zawierającego rozliczenie VAT. Jednostki mają trochę więcej czasu na przygotowanie się do tych nowości, bo nastąpiła zmiana terminu realizacji obowiązków związanych z wdrożeniem nowego JPK_VAT. Z uwagi na stan epidemiczny spowodowany COVID-19 termin ten został wydłużony o 3 miesiące. Pierwotnie miał to być 1 lipca 2020 r. Ostatecznie obowiązuje termin 1 października 2020 r.

Nowy JPK_VAT to połączenie deklaracji i ewidencji VAT w jednym pliku. Oznacza to niewątpliwie uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Niestety, niesie też za sobą wiele problemów. Nie chodzi tylko o stronę techniczną (dostosowanie oprogramowania) i organizacyjną (zmiana w wewnętrznych procedurach podatkowych i obiegu dokumentów), lecz przede wszystkim o dylematy merytoryczne.

Nie powinno stanowić trudności samo wypełnienie JPK_VAT. Największym problemem dla jednostek może być odpowiednie wprowadzanie danych w rejestrach sprzedaży – jako opodatkowane, zwolnione czy wyłączone poza VAT, oraz w rejestrach zakupu – jako te z prawem do odliczenia w całości, przy zastosowaniu prewspółczynnika, wskaźnika struktury sprzedaży (proporcji) czy brakiem możliwości odliczenia.

W poznaniu szczegółów nowego JPK_VAT pomoże poradnik Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:
■ jak w jednostce wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT,
■ co zawiera ewidencja w nowym JPK_VAT,
■ z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M,
■ jakie czynności jednostki powinny traktować jako czynności opodatkowane, zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
■ w jaki sposób odliczać VAT naliczony przy stosowaniu wskaźnika struktury (proporcji) i prewspółczynnika,
■ jakie dane powinny być zawarte w ewidencji sprzedaży, a jakie w ewidencji zakupu,
■ kiedy w nowym JPK_VAT trzeba oznaczyć transakcję kodem „MPP”,
■ kto ma opisywać dokumenty sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych,
■ jak korygować nowy JPK_VAT,
■ jakie sankcje grożą za błędy w nowym JPK_VAT.

Dopełnieniem Poradnika jest Zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie zaplanować i sprawdzić, jak przebiega proces wdrażania w jednostkach sektora publicznego zmian przepisów w zakresie JPK_VAT, które trzeba stosować od 1 października 2020 r.

Ponadto dołączony jest e-dodatek internetowy Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – Broszura informacyjna dotyczą struktury JPK_VAT z deklaracją opracowana przez Ministerstwo Finansów – uaktualniona w czerwcu 2020 r.