Koszty usunięcia starego dachu i położenia nowego, który będzie lepiej zatrzymywał ciepło w domu, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.
Pierwsza z nich dotyczyła współwłaścicielki domu jednorodzinnego, która z zaciągniętego kredytu sfinansowała docieplenie stropodachu wełną mineralną. Najpierw jednak trzeba było usunąć znajdujący się na stropie żużel paleniskowy, a także dotychczasowe pokrycie dachu, papy i warstwy płyty betonowej. Następnie wykonana została konstrukcja więźby dachowej, ułożono paraizolację, warstwę wełny mineralnej oraz płyty drewniane, na których położono nową papę.
Reklama
Wymiana dachu wiązała się ze zmianą jego konstrukcji. Chcąc bowiem zwiększyć jego właściwości izolacyjne, konieczna była wymiana stropodachu na dach wykonany z drewnianych belek, na których ułożone zostały płyty drewniane.
Wszystkie te prace wykonała firma budowlana, która swoje usługi udokumentowała fakturami i protokołami odbioru.
Podatniczka spytała, czy może rozliczyć poniesione wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zakres wykonanych prac mieści się w katalogu zamieszczonym w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).
Organ zastrzegł jednak, że przedsięwzięcie musi zostać zakończone w ciągu kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatniczka będzie musiała zwrócić ulgę. Przypomniał też, że ulga termomodernizacyjna przysługuje jedynie właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Maksymalnie można potrącić 53 tys. zł.
Korzystną interpretację otrzymała też właścicielka domu jednorodzinnego, która chciała wymienić stary, przeciekający dach i w tym celu kupiła: blachodachówkę, rynny spustowe, rynny dachowe, gąsiory, blachę płaską, membranę dachową oraz wszystkie inne drobne materiały potrzebne do montażu dachu (m.in. taśmę kalenicową, wkręty, kit dekarski, denko do rynny, czy rury spustowe).
Kobieta nabyła też okna połaciowe wraz z kołnierzami. Dodała, że wszystkie te wydatki są wymienione w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. Dyrektor KIS potwierdził, że podatniczka może je odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 9 września 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.540.2020.3.EC i 0113-KDIPT2-2.4011.560.2020.2.EC