VAT jest należny nie tylko od symbolicznego czynszu dzierżawy, obniżonego do 1 zł z powodu koronawirusa, ale również od kwoty podatku od nieruchomości, gdy ten nie został objęty umorzeniem – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o gminę, która na prośbę dzierżawcy jednego z gminnych lokali zgodziła się na obniżkę czynszu za marzec i kwiecień br. do 1 zł. Powodem były kłopoty finansowe dzierżawcy spowodowane epidemią koronawirusa. Gmina wystawiła więc faktury za oba miesiące na 1 zł netto.
Przedsiębiorca nie wnioskował natomiast o umorzenie ani o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, więc gmina pobrała tę daninę w normalnej wysokości.
Uważała, że symboliczny czynsz dzierżawy można potraktować jako opust lub obniżkę ceny udzielone w momencie sprzedaży, które nie wejdą do podstawy opodatkowania VAT, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o tym podatku. W świetle bowiem innego przepisu (art. 29a ust. 10 pkt 1) podstawę opodatkowania obniża się o kwoty opustów i obniżek cen udzielonych po dokonaniu sprzedaży.
Gmina podkreśliła, że w tym przypadku opust zostanie udzielony przed zakończeniem świadczenia usługi, a więc powinien być uwzględniony na fakturze VAT. Odwołała się też do korzystnych dla siebie dotychczasowych interpretacji fiskusa.
Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z jej stanowiskiem z innego powodu. Zwrócił uwagę na to, że gmina pobierze od dzierżawcy podatek od nieruchomości w zwykłej kwocie. Jest on należnością wynikającą ze świadczenia usługi dzierżawy i podlega opodatkowaniu VAT na takich zasadach jak czynsz – wyjaśnił. To oznacza, że gmina powinna rozliczyć VAT od kwoty wyższej niż 1 zł, ponieważ powinna uwzględnić również pobraną daninę od nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy.
Dyrektor KIS dodał, że skoro gmina wykazała w fakturach za marzec i kwiecień podstawę opodatkowania 1 zł, to powinna teraz wystawić faktury korygujące.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 września 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.366.2020.2.WB