Refundacja na utrzymanie połączeń autobusowych na terenie powiatu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Spytała o to spółka, która zawarła z powiatem umowę o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Chodziło o przewozy autobusowe na dwóch liniach komunikacyjnych. Spółka poinformowała, że ceny za bilety na tych trasach ustala wyłącznie sama, a wpływy z ich sprzedaży nie są przekazywane do powiatu, tylko stanowią dochód spółki i są opodatkowane VAT.
Niezależnie od tego spółka dostaje od powiatu dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ma ono formę rekompensaty wyliczonej według faktycznie przejechanych kilometrów. Dopłata wynosi 1 zł do 1 wozokilometra i ma za zadanie wyrównać koszty poniesione w związku ze świadczeniem usługi przewozu osób.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy dopłata ta jest objęta VAT. Zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy o VAT dotacja wpływa na podstawę opodatkowania, gdy ma bezpośredni wpływ na cenę, w tym wypadku – na cenę sprzedawanych biletów.
Spółka podkreślała jednak, że refundacja na utrzymanie połączeń na terenie powiatu nie jest kalkulowana na podstawie cen konkretnych usług (cen biletów), tylko w oparciu o liczbę przejechanych wozokilometrów. Frekwencja na danej linii nie wpływa zatem na wysokość refundacji, co oznacza, że i sama refundacja nie wpływa bezpośrednio na cenę sprzedaży biletów – argumentowała spółka.
Dodała, że refundacja obejmuje szeroki katalog kosztów związanych z funkcjonowaniem spółki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że VAT od dotacji jest należny. Stwierdził, że wbrew temu co twierdzi spółka, dopłata stanowi dopłatę do ceny biletów, bo gdyby nie ona, to spółka nie byłaby w stanie świadczyć przewozów po określonych cenach, tylko musiałaby żądać wyższej odpłatności za bilet. ©℗
NSA inaczej w sprawie spółek komunalnych
Podobne sprawy już były przedmiotem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 1673/16) oraz z 9 listopada 2018 r. (sygn. akt I FSK 1692/16).
W obu tych orzeczeniach NSA stwierdził, że wypłacane przewoźnikom rekompensaty od gminy są bez VAT, bo są przyznawane w celu sfinansowania działalności przedsiębiorstwa, a nie dofinansowania przejazdów.
Wyroki te dotyczyły jednak innych podmiotów – spółek komunalnych, które w przeciwieństwie do spółki, której dotyczy najnowsza interpretacja, nie miały wpływu na ceny biletów, bo te były ustalane uchwałą rady miasta.
O wyrokach tych pisaliśmy w artykułach „Nie ma VAT od darmowej komunikacji” (DGP nr 217/2018) oraz „Fiskus chce zarabiać na ulgowych biletach” (DGP nr 22/2019).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 sierpnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.393.2020.3.MSU