statystyki

Jakie pozycje w sprawozdaniu śródrocznym są szczególnie wrażliwe na skutki pandemii

autor: Dr Katarzyna Trzpioła28.08.2020, 07:41; Aktualizacja: 28.08.2020, 07:43
W sprawozdaniach śródrocznych konieczna jest też ocena zgodnie z MSR 36 (lub Krajowy Standard Rachunkowości 4 i art. 7 ustawy o rachunkowości), czy istnieją przesłanki wystąpienia utraty wartości. W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 dostępne są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła informacji, takie jak spadek cen surowców i towarów, spadek rynkowych stóp procentowych, zamknięcie zakładów produkcyjnych i fabryk, zamknięcie sklepów, obniżony popyt i ceny sprzedaży towarów i usług itp., mogące wskazywać na utratę wartości aktywów.

W sprawozdaniach śródrocznych konieczna jest też ocena zgodnie z MSR 36 (lub Krajowy Standard Rachunkowości 4 i art. 7 ustawy o rachunkowości), czy istnieją przesłanki wystąpienia utraty wartości. W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19 dostępne są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła informacji, takie jak spadek cen surowców i towarów, spadek rynkowych stóp procentowych, zamknięcie zakładów produkcyjnych i fabryk, zamknięcie sklepów, obniżony popyt i ceny sprzedaży towarów i usług itp., mogące wskazywać na utratę wartości aktywów.źródło: ShutterStock

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I półrocze należy stosować te same zasady polityki rachunkowości, co przy rocznym sprawozdaniu. W ramach tych ogólnych zasad należy jednak w związku z pandemią zwrócić szczególną uwagę na pewne obszary, gdzie mogą wystąpić nieprawidłowości lub konieczne będą odpisy aktualizacyjne lub inne modyfikacje. Chodzi o wierne i rzetelne odzwierciedlenie tego, co wydarzyło się w sytuacji podmiotu w pierwszym półroczu.

W szczególności w zakresie instrumentów finansowych należy zwrócić uwagę, że podmioty o koncentracji ryzyka są bardziej narażone na straty niż inne podmioty. Paragraf 34c Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 wymaga, aby koncentracja ryzyka była ujawniana, jeżeli nie wynika inaczej z innych ujawnionych informacji.

Ponadto z racji, że w obecnej sytuacji wzrosło ryzyko utraty płynności, oczekuje się, iż ujawnienia wymagane przez MSSF 7 w tym zakresie będą odzwierciedlać wszelkie zmiany w sytuacji w zakresie płynności wynikające z wybuchu pandemii COVID-19. Podmioty, które zidentyfikowały koncentrację działalności na obszarach lub w gałęziach przemysłu dotkniętych wybuchem pandemii (np. branża turystyczna), które wcześniej nie ujawniły koncentracji, powinny teraz ponownie rozważyć takie ujawnienia.

Przypomnieć należy, że zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, jeżeli ryzyko koncentracji i płynności uległo znaczącej zmianie w porównaniu z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym, to firmy powinny ujawnić powyższe informacje w ich śródrocznym sprawozdaniu finansowym.


Pozostało 86% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane