Jeżeli przejęty dług przekracza wartość uzyskanego udziału w nieruchomości, to obowiązek podatkowy wyniesie zero – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała współwłaścicielka mieszkania, która wskutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności zostanie jego jedyną właścicielką tego lokalu. W związku z tym przejmie też wszystkie obciążenia kredytowe. Wartość ustanowionej hipoteki na rzecz banku przewyższa wartość nieruchomości.
Podatniczka chciała się upewnić, że dla celów podatku od spadków i darowizn może pomniejszyć przejętą wartość udziału w nieruchomości o hipotekę. Spytała też, czy jeżeli połowa hipoteki przewyższa wartość połowy nieruchomości, to podatek wyniesie zero.
Uważała, że długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wskazała na art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość).
Kobieta uważała, że dotyczy to również hipoteki. Skoro więc przejęte od drugiego współwłaściciela obciążenie w postaci połowy hipoteki jest większe od połowy udziału w nieruchomości, to kwota wierzytelności przekracza wartość nieruchomości i podatek wyniesie zero – argumentowała.
Dyrektor KIS się z nią zgodził. Stwierdził, że skoro więc obciążenie, jakie przejmie podatniczka od drugiego współwłaściciela, przekracza wartość połowy udziału nieruchomości, to podstawa opodatkowania wyniesie zero.
Obowiązek podatkowy co prawda wystąpi, ale nie przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Słowem, kobieta nic nie zapłaci i nie musi składać zeznania SD-3.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.86.2020.1.BD