Po publikacjach DGP resort finansów zaproponował obniżkę stawek podatku na materiał genetyczny bydła i trzody chlewnej oraz na sprzęt dla niewidomych, który nie spełnia definicji wyrobów medycznych.
Projekt odpowiednich zmian w przepisach został już opublikowany. Znalazły się w nim nie tylko poprawki do obowiązującej od lipca matrycy VAT, lecz także przedłużenie okresu obowiązywania stawki 0 proc. dla darowizn sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią koronawirusa. Preferencja dla darczyńców nie wygaśnie więc 31 sierpnia br. Będzie można z niej korzystać aż „do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Pomoc dla rolników…

O podwyżce do 23 proc. stawki VAT na materiał genetyczny bydła i trzody chlewnej pisaliśmy szerzej w DGP 129/2020 „Matryca VAT budzi pierwsze kontrowersje”. Przed lipcem br. nie było żadnej wątpliwości, że korzysta on z obniżonej stawki 8 proc.
Po zmianach został jednak przeniesiony do kodu Nomenklatury Scalonej (CN 05) „produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone”. To zaś oznaczało, że rolnicy ryczałtowi ponosili o 15 proc. wyższe koszty zakupu nasienia buhajów i knurów. Jak przyznał resort finansów, skutkiem byłoby obniżenie wartości hodowlanej bydła (rolnicy z uwagi na koszty kupowaliby tańsze nasienie o mniejszej wartości). Zdaniem organizacji rolniczych mogłoby się to też przełożyć na podwyższenie kosztów produkcji mleka.
Najnowszy projekt przywraca stawkę 8 proc. VAT na nasienie hodowlane z mocą wsteczną od początku lipca br.
– Cieszę się, że resort finansów wsłuchał się w głosy branży rolniczej i likwiduje niebezpieczeństwo podwyżek, które odczuliby konsumenci wyrobów mięsnych i mlecznych. Możemy jednak żałować, że przy tej okazji nie rozwikłano także innych, głośnych problemów interpretacyjnych dotyczących prawidłowego określenia stawki VAT dla śruty i innych produktów przetwarzania nasion oleistych – komentuje Wojciech Kieszkowski, doradca podatkowy i partner w Solveo Advisory.

…i niewidomych

Kolejna zmiana likwiduje inne niebezpieczeństwo, które opisaliśmy w DGP 139/2020 „MF nie wyklucza zmian w matrycy VAT”. Przypomnijmy, że przed lipcem br. z obniżonej 8-proc. stawki VAT korzystały zarówno dopuszczone do obrotu w Polsce wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186), jak i wiele innych towarów wykorzystywanych w sektorze ochrony zdrowia. Teraz jednak o prawie do preferencji decyduje spełnienie definicji wyrobu medycznego, a o tym decyduje sam producent, jeśli np. określi, że dany wyrób jest przeznaczony do celów medycznych. W konsekwencji część sprzętu dla niewidomych (maszyny poligraficzne, maszyny do pisania, sprzęt komputerowy przystosowany do pisma Braille’a) nie spełni takiej definicji i podlega obecnie stawce 23 proc. VAT.
Najnowszy projekt obniża daninę na takie wyroby do 8 proc. z mocą wsteczną (od początku lipca br.).
– Działania resortu finansów wydają się nieodzowne, bo podwyżka VAT na sprzęt dla niewidomych wydaje się nieporozumieniem legislacyjnym – mówi Radosław Maćkowski, doradca podatkowy z MVP Tax.

Darowizny zostają dłużej

Ostatnia zmiana w odróżnieniu od poprzednich obowiązuje czasowo. Chodzi o stawkę 0 proc. VAT dla darowizn wyrobów medycznych niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa (m.in. testów diagnostycznych, maseczek ochronnych itp.). Preferencja obowiązuje do 31 sierpnia br. i dotyczy wyłącznie darowizn na rzecz określonych podmiotów: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, szpitali zakaźnych jednoimiennych wpisanych do odpowiedniego rejestru, domów pomocy społecznej i rodzinnych domów pomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych i ośrodków wsparcia.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach publicznych