Ulga w PIT przysługuje także wtedy, gdy zamiast ceny weźmie się od nabywcy działki mieszkanie w budynku wzniesionym na tym gruncie ‒ wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o mężczyznę, który otrzymał w darowiźnie działkę i postanowił ją sprzedać przed upływem pięciu lat od nabycia. Z nabywcami ustalił, że zapłacą mu za nią do 1 kwietnia 2023 r.
Zasadniczo od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia trzeba zapłacić 19-proc. PIT. Można go jednak uniknąć, jeśli przeznaczy się pieniądze na własny cel mieszkaniowy. Pozwala na to art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Na zrealizowanie tej ulgi podatnicy mają obecnie trzy lata.
Podatnik dowiedział się, że kupujący, którym zamierza sprzedać działkę, planują wybudować na niej dwa budynki mieszczące cztery niezależne mieszkania. Postanowił więc, że zamiast brać od nich pieniądze za działkę, weźmie od nich jedno z tych mieszkań wraz z częścią gruntu. Na podstawie tej umowy zobowiązanie do zapłaty ceny by wygasło (zwolnienie z długu, z łac. datio in solutum), a podatnik stałby się właścicielem mieszkania i gruntu.
Pytanie dotyczyło tego, czy w takiej sytuacji pieniądze ze sprzedaży działki przed upływem pięciu lat od jej nabycia będą zwolnione z PIT.
Podatnik wskazał, że wartość nieruchomości, którą otrzyma w zamian za zwolnienie nabywców z długu, przewyższy wartość sprzedawanej przez niego działki. Był jednak zdania, że ulga mieszkaniowa będzie mu się należała, bo w rezultacie nabędzie nieruchomość na własne cele mieszkaniowe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Wyjaśnił, że ustawa o PIT nie precyzuje pojęcia „nabycie” ani nie określa, na podstawie jakiej czynności prawnej może ono nastąpić. Należy je zatem rozumieć szeroko, co oznacza, że nabycie nieruchomości następuje z chwilą przeniesienia prawa własności, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy ‒ stwierdził dyrektor.
Podkreślił jedynie, że nabycie musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (a nie np. dzieci czy byłej żony).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3. 4011.281.2020.3.AW