Pracownik, który lokuje nadwyżki dochodów w budynki i lokale, może przychody z najmu rozliczać ryczałtem ewidencjonowanym – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o menedżera, którego podstawowym źródłem dochodu jest etat w firmie. Nadwyżki z pensji lokuje on w nieruchomościach. Dorobił się już dwóch mieszkań, jednego lokalu użytkowego oraz budynku biurowo-magazynowego.
Część z nich wynajmuje, a część przygotowuje pod wynajem. Chcąc zminimalizować czas niezbędny do obsługi wynajmu, przekazał kwestie księgowe i podatkowe biuru rachunkowemu. Nie wykluczył, że w przyszłości kupi kolejne nieruchomości, z których również będzie miał dodatkowy dochód.