Była żona nie musi płacić podatku, jeżeli po rozwodzie otrzyma część środków zgromadzonych na rachunku otwartego funduszu emerytalnego byłego męża i na jego subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o zawartą przed sądem ugodę dotyczącą podziału wspólnego majątku. Zgodnie z nią kobieta dostała po rozwodzie połowę pieniędzy zgromadzonych na subkoncie męża w ZUS oraz na koncie w OFE. Środki te zostały zapisane odpowiednio na jej subkoncie w ZUS i na koncie OFE, a następnie – na jej wniosek – wypłacone na jej rachunek bankowy. Miała do tego prawo, bo była już na emeryturze.
Chciała się upewnić, że od otrzymanych od byłego męża kwot nie musi zapłacić podatku dochodowego.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Wynika z niego, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.
– Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym – wyjaśnił organ.
Dodał, że dotyczy to też przychodów z ZUS i OFE, które podatniczka otrzymała w wyniku podziału majątku wspólnego wskutek rozwodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 lipca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.388.2020.3.KR