Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przesłania jej urzędowi skarbowemu ma towarzystwo ubezpieczeniowe, które wypłaca zadośćuczynienia, a nie radca prawny, który reprezentował poszkodowanego w sądzie i pośredniczył w przekazaniu mu zasądzonej kwoty – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytał o to radca prawny, który reprezentował w sądzie osobę fizyczną w sprawie o zadośćuczynienie przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Sąd zasądził na rzecz tej osoby zadośćuczynienie wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.
Płatność została w całości przekazana na rachunek bankowy radcy, zgodnie z udzielonym mu upoważnieniem. Prawnik potrącił swoje wynagrodzenie, a pozostałą kwotę przelał na rachunek bankowy klienta i wystawił mu paragon fiskalny za swoje usługi.
Reklama
Powstał problem, kto ma sporządzić informację PIT-11. Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe uważało, że powinien to zrobić radca. Prawnik był innego zdania i dlatego wystąpił o interpretację.
Dyrektor KID potwierdził stanowisko radcy, wskazując na art. 42a ust. 1 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że w świetle tego przepisu zadośćuczynienie zostało wypłacone poszkodowanemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. To, że płatność została przekazana na rachunek bankowy radcy prawnego, wynikało z udzielonego mu upoważnienia. Prawnik był jednak zobowiązany do przekazania jej na rachunek bankowy klienta, po potrąceniu jedynie swojego wynagrodzenia.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS