Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych umożliwiły fiskusowi przekazywanie informacji o podatnikach prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poszerzyły też zakres współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Izbą Rozliczeniową.
Z pomocy skarbówki korzysta też Polski Fundusz Rozwoju, który wspiera przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej. W tym przypadku współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z PFR nie odbywa się jednak na podstawie konkretnych przepisów, a na treści dwóch uchwał rządowych z 27 kwietnia 2020 r. – nr 50 i 51.

Wymiana z ZUS