Płyn do e-papierosów i tzw. wyroby nowatorskie będą co prawda nadal zwolnione z banderolowania, ale nie z podatku akcyzowego, który ma je objąć 1 lipca br. - tłumaczą PAP eksperci.

We wtorek Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z nim czasowe zwolnienie obejmie płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Produkty te od 1 lipca mają być opodatkowane akcyzą.

Jak tłumaczy PAP doradca podatkowy z kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi Szymon Parulski, zgodnie z obecnym stanem prawnym, od 1 lipca 2020 r. akcyza będzie należna w przypadku wskazanych wyrobów, które zostaną wyprodukowane czy importowane, nawet jeżeli istnieje zwolnienie z obowiązku nakładania znaków.

"Co ważne od tego dnia produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym. Inaczej będzie to traktowane jako przestępstwo karno-skarbowe" - zauważył Parulski.

Także menadżer z KPMG Zbigniew Sobecki przyznaje, że podatek akcyzowy od płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 r.

"Typowo, obowiązek ten będzie odnosił się do wyrobów, które po tej dacie będę wyprowadzane ze składów podatkowych producentów, albo będą przedmiotem importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego, a podatnikami będą podmioty dokonujące tych czynności" - tłumaczy.

Według niego odrębnie od obowiązku podatkowego należy traktować obowiązek oznaczania znakami akcyzy. Jak zauważył, większość wyrobów akcyzowych nie jest oznaczana takimi znakami, a sam ten obowiązek dotyczy prawie wyłącznie używek, czyli napojów alkoholowych (oprócz piwa) i tytoniu do palenia (razem z szeroko pojętymi substytutami).

Ekspert zwrócił uwagę na konstrukcję przepisów, gdzie ustawa określa wykaz wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, a następnie część z tych wyrobów, np. piwo i obecnie również płyn do e-papierosów czy wyroby nowatorskie są w drodze rozporządzenia ministra finansów zwalniane z tego obowiązku.

"W taki sposób, wbrew wcześniejszym planom płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie będą objęte obowiązkiem banderolowania nie od 1 lipca 2020 r., ale od 1 stycznia 2021 r." - zauważył Sobecki.

Jego zdaniem zwolnienie lub zaniechanie poboru akcyzy wymagałoby znowelizowania ustawy. "Akurat w przypadku tych wyrobów nie ma możliwości ingerowania w stawkę lub zasady poboru w drodze rozporządzenia lub innego aktu o randze niższej niż ustawa" - ocenił.

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o akcyzie, w przypadku wyrobów nowatorskich podatek ma wynieść 155,79 zł/kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Natomiast akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych ustalono w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr.