Najlepsze urzędy skarbowe w Polsce są w Wołowie, Łukowie i Warszawie, a wyróżniająca się izba skarbowa działa w Białymstoku. To już XVI Ranking Urzędów Skarbowych, który nasza redakcja przygotowała pod patronatem Ministerstwa Finansów.

Po raz kolejny spośród 400 urzędów wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. Zestawienie jest sporządzone na podstawie danych zebranych za 2019 r.

Laureatów wyłoniliśmy w czterech grupach:

małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników,
średnie (zatrudniające maksymalnie 130 osób),
duże urzędy,
urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników.
Ocenialiśmy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną.Urzędy mogły w obu kategoriach otrzymać maksymalnie 140 punktów. Ich suma zdecydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.

Zwycięskie urzędy

W zestawieniu generalnym i kategorii „efektywność” wśród małych urzędów skarbowych wygrał US w Wołowie. Otrzymał on najwięcej punktów za skuteczność kontroli. We wszystkich prowadzonych przez ten urząd kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Tak samo było m.in. w US w Kolnie i w Augustowie. Urząd w Wołowie wysokie noty otrzymał też za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 13 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego. Lepszy wśród małych był tylko US w Kozienicach, który potrzebował ok. na to 12 dni. Najgorszy urząd w tej kategorii na windykację potrzebował aż 81.

W kategorii „skuteczność” najlepszy okazał się tak jak rok wcześniej US w Krapkowicach. Otrzymał on najwyższe noty za prawidłowość rozstrzygnięć – żadna spośród wydanych przez niego decyzji nie została uchylona przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Taki sam wynik osiągnęły m.in. US w Brzesku i Miliczu. Krapkowicki urząd otrzymał też wysokie noty za skuteczność egzekucji. Wyniosła ona prawie 71 proc., co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać.

W grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Łukowie. Wygrał on w zestawieniu generalnym i okazał się najbardziej skuteczny. Wykazał się wysoką skutecznością egzekucji. Wyniosła ona prawie 65 proc., co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać. Okazał się najlepszy pod tym względem i otrzymał komplet punktów. Wynik najgorszego urzędu wynosił zaledwie 23 proc.

Urząd w Łukowie otrzymał najwyższe noty również za:

prawidłowość rozstrzygnięć – żadna spośród wydanych przez niego decyzji nie została uchylona przez dyrektora izby administracji skarbowej,
skuteczność wszczętych postępowań – każde kończyło się podjęciem decyzji podatkowej.
Najbardziej efektywny wśród średnich okazał się US w Ełku. We wszystkich kontrolach przeprowadzonych przez ten organ stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Otrzymał on wysokie noty również za szybkość wszczętych egzekucji (potrzebował średnio ok. 16 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego). US w Ełku został wysoko oceniony za szybkość zakończenia postępowania podatkowego. Średni czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji podatkowej, wynosił ok. 91 dni. W przypadku najlepszego urzędu było to ok. 37 dni, a najgorszego – 713 dni.

W grupie dużych urzędów w zestawieniu generalnym wygrał III US Warszawa-Śródmieście. Okazał się także najbardziej skuteczny. Otrzymał komplet punktów za prawidłowość rozstrzygnięć. Żadnego z nich nie uchylił dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Wysoką notę otrzymał też za zasadność wszczętych postępowań, bo niewiele z nich zostało umorzonych.

Natomiast US w Olsztynie okazał się najbardziej efektywny. We wszystkich prowadzonych przez ten urząd kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. W tym przypadku otrzymał więc maksymalną liczbę punktów. Wysokie noty otrzymał też za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 18 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego. Najlepszy pod tym względem wśród dużych – II US w Bielsku-Białej – potrzebował na to średnio 16 dni, natomiast najgorszy aż 118.

Najlepszy spośród wyspecjalizowanych urzędów okazał się II Mazowiecki US w Warszawie. Wygrał on zestawienie generalne i zajął pierwsze miejsce w kategorii skuteczność. Wyróżnił się on m.in. skutecznością egzekucji (z wynikiem 88 proc.) i prawidłowość rozstrzygnąć (prawie żadna z wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji nie została uchylona przez dyrektora IAS).

W kategorii efektywność wygrał Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie. Wszystkie jego kontrole zakończyły się stwierdzeniem naruszenia prawa. Otrzymał też komplet punktów za czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji. Potrzebował na to średnio 43 dni, podczas gdy najgorszy urząd pod tym względem wśród wyspecjalizowanych 630.

Wyniki izb

W oddzielnym zestawieniu oceniliśmy 16 izb administracji skarbowych. W klasyfikacji generalnej mogły one uzyskać maksymalnie 90 punktów: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.

Liderem znowu okazała się IAS w Białymstoku. Tak samo jak w sześciu poprzednich latach wygrała ona w kategorii efektywność. Najszybciej załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu 90 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to 356 dni). IAS w Białymstoku zdobyła też, tak jak w poprzednich latach, pierwsze miejsce w zestawieniu generalnym.

Najbardziej skuteczna okazała się IAS w Opolu. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jedynie 0,4 proc. wydanych przez nią decyzji (w przypadku najgorzej wypadającej pod tym względem izby było to prawie 9 proc.)

Szczegóły metodologii i całe zestawienie dostępne jest w e-wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" >>>>>>