Minister finansów wyda interpretację ogólną, w której potwierdzi, że opieka nad przedszkolakami i wsad do szkolnego kotła są wyłączone z opodatkowania.
Poinformował o tym wydział prasowy Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Spytaliśmy o VAT od opłat pobieranych przez publiczne przedszkola i szkoły:
  • za wyżywienie przedszkolaków i dodatkową opiekę nad nimi po godz. 13,
  • za wyżywienie uczniów i pedagogów w stołówkach szkolnych, oraz
  • za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji (np. w razie ich zgubienia).
Reklama
Sądy administracyjne orzekają, że takie opłaty są wyłączone z VAT. Jednak z licznych interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wciąż wynika, że czynności te są opodatkowane, a ewentualnie może wchodzić w grę zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a lub art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
Pisaliśmy o tym niedawno w artykule „Fiskus obstaje przy VAT od szkół i przedszkoli” (DGP nr 107/2020). Podaliśmy przykład takiej interpretacji (z 22 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.257.2020.1.ASZ).
Zaraz potem otrzymaliśmy odpowiedź z MF na nasze wcześniejsze pytanie w tej samej kwestii. W odpowiedzi resort napisał, że „czynności, o których wspomniano w zapytaniu zasadniczo nie są opodatkowane podatkiem VAT”.
Poinformował również, że „obecnie prowadzone są prace na wydaniem interpretacji ogólnej dotyczącej m.in. czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej”.