Senat poparł w czwartek ustawę porządkującą przepisy podatkowe i dostosowujące je do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzając do niej jednak poprawki redakcyjne. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Za głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Chodzi o przygotowaną w Ministerstwie Finansów ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W Senacie nad ustawą pracowała Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która - jak relacjonował senatorom sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz - zaproponowała do ustawy pięć poprawek, z których wszystkie zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne i miały charakter redakcyjny.

Reklama

Jak mówił senator sprawozdawca, ustawa ma charakter porządkowy i głównie eliminuje błędy wcześniejszych ustaw, a jej podstawowym celem jest dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. "Pozostałe cele: to m.in. ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku PIT, rozszerzenie skuteczności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy, ograniczenie unikania opodatkowania podatkiem dochodowym, ułatwienie składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT" - opisywał.

W trakcie omawiania sprawozdania Komisji na forum Izby we wtorek, senator Tadeusz Kopeć zgłosił do ustawy dwie poprawki zmian w prawie podatkowym. Poprawki te - jak uzasadniał później na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów przedstawiciel resortu finansów - miały ulżyć branży nieruchomości w związku z koronawirusem.

Wprowadzeniu takich poprawek zdecydowanie przeciwstawiło się jednak senackie Biuro Legislacyjne, uzasadniając, że ustawa znajduje się już na zbyt zaawansowanym etapie w procesie legislacyjnym i grozi to niekonstytucyjnością przepisów. Ponadto - zdaniem Biura - weszły już w życie przepisy antykryzysowe dotyczące podobnej materii, które stoją w sprzeczności ze złożonymi teraz poprawkami. Przedstawiciel Biura proponował, żeby przepisy korzystne dla branży nieruchomości wprowadzić do procedowanej obecnie w Sejmie Tarczy antykryzysowej 4.0.

Argumentacja ta przekonała senatorów z Komisji Budżetu i Finansów, którzy zdecydowali o odrzuceniu poprawek zaproponowanych przez senatora Tadeusza Kopcia.