Przychody z dzierżawienia nieruchomości rolnej pod działalność wydobywczą kamienia, żwiru czy piasku podlegają opodatkowaniu PIT − wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
O interpretację zwrócił się właściciel gospodarstwa rolnego. Spytał o skutki wydzierżawienia gruntu spółce planującej pozyskiwać z niego surowce naturalne, takie jak kamień, żwir czy piasek.
Rolnik uważał, że czynsz z dzierżawy części gospodarstwa rolnego na tego typu działalność jest przychodem z działalności rolniczej i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu PIT.
Argumentował, że nawet jeśli spółka będzie wydobywała surowce naturalne, to jej obowiązkiem po zakończeniu eksploatacji będzie przywrócenie gruntowi użyteczności rolnej. Toteż dzierżawa prowadzona jest w ramach gospodarstwa rolnego i stanowi przychód z działalności rolniczej. A ten nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (wyjątek dotyczy jedynie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej).
Reklama
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Powołał się na definicję działalności rolniczej zamieszczoną w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. Wynika z niej, że podstawową cechą takiej działalności jest pozyskiwanie nieprzetworzonych produktów z uprawy, chowu lub hodowli. Inne przychody, nawet pośrednio pochodzące z działalności rolniczej, nie mogą być do niej zaliczane.
Wydobycie zasobów naturalnych nie jest celem rolniczym − stwierdził fiskus.
Wskazał również na art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, który wśród źródeł przychodów wymienia dzierżawę gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 27 kwietnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.100.2020.1.PS