Resort rozwoju planuje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym dla osób do 35 lat, które nabyły mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowały dom jednorodzinny - wynika z projektu ustawy, który ukazał się w wykazie prac Rady Ministrów.

Opisywane zmiany wynikają z przepisów "Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw", zgłoszonego przez MR.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ulgi na zasiedlenie.

"Ulga będzie dostępna dla osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania o określonych parametrach wielkościowych" - czytamy.

Autorzy projektu poinformowali, że ulga będzie dostępna dla osób, które nabyły mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowały dom jednorodzinny. "Od podatku będzie można odliczyć kwotę, której wysokość uzależniona jest od struktury demograficznej rodziny tworzonej przez podatnika" - napisano w projekcie. "Preferowane będą rodziny z większą liczbą dzieci. Maksymalna wysokość odliczenia będzie również uzależniona od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym" - dodano.

W projekcie ustawy podano, że według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie od dochodu byłoby można odliczyć następujące kwoty: podatnik (singiel) – 4 597 zł, posiadający jedno dziecko – 5 746,25 zł, dwoje – 6 895,50 zł, a troje – 8 044,75 zł. Ulgi przysługiwałyby również małżeństwom bezdzietnym – 9 194 zł, z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł, z 2 dzieci – 11 492,50 zł, a z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

Autorzy projektu napisali, że ulga łączy w sobie cele społeczne z celami gospodarczymi. "Ze względu na charakter ulgi, która jest udzielana po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym lub zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, jej efekt może się również uwidocznić na rynku materiałów i urządzeń związanych z wykończeniem oraz wyposażeniem mieszkania lub domu".

Zdaniem autorów projekt ustawy zawiera rozwiązania mające na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19 dla rynku mieszkaniowego. Uzupełnia inne działania rządu, ukierunkowane na rozwój sektora mieszkań komunalnych i społecznych oraz incydentalną pomoc najemcom mających problem z regularnym opłacaniem czynszu z powodu utraty części dochodów.