Od 1 lipca wejdą w życie przepisy wprowadzające akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych, ale na razie nie trzeba będzie naklejać banderol na opakowania.
Minister finansów czasowo, do końca 2020 r., zwolni te wyroby z obowiązku oznaczania znakami akcyzy – wynika z opublikowanego projektu.
Branża ze względu na pandemię liczyła na utrzymanie do końca roku dotychczasowej, zerowej stawki akcyzy.
Resort zdecydował się jednak tylko na zwolnienie z obowiązku banderolowania. Natomiast nie zmieni się termin wejścia w życie przepisów wprowadzających akcyzę w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr płynu do e-papierosów.
Nastąpi to od 1 lipca br.
W uzasadnieniu do projektu MF wyjaśniło, że z powodu pandemii i ograniczeń obowiązujących w wielu krajach kontakty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z kontrahentami uległy zamrożeniu, co uniemożliwiło jej dotrzymanie harmonogramu i wyprodukowanie banderol w wymaganym czasie.
Powstało zagrożenie, że zabraknie znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i dlatego minister ma podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu ich z banderolowania. Zwolnieniem nie zostaną natomiast objęte wyroby nowatorskie. MF wyjaśnia, że proces produkcji banderol na te wyroby przebiega prawidłowo i nie ma problemów z ich odbiorem.
Etap legislacyjny
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy – w konsultacjach