Aż 87 proc. Polaków rozliczyło się już z fiskusem, z czego trzy czwarte przesłało swoje zeznanie przez internet − wynika z raportu KPMG w Polsce „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2019”.
Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie marca br. w formie wywiadu telefonicznego na próbie tysiąca dorosłych Polaków, których nie rozliczył ZUS.
Z raportu wynika, że ponad połowa podatników złożyła zeznanie już w marcu, a co trzecia osoba zrobiła to w lutym. Elektronicznie rozliczyło się w tym roku aż 75 proc. respondentów (o 6 pkt proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku). Co drugi podatnik z tej grupy skorzystał z usługi Twój e-PIT, a co piąty z systemu e-Deklaracje.
Reklama
Prawie wszyscy respondenci, którzy skorzystali z usługi Twój e-PIT, ocenili ją pozytywnie. Uznali, że system jest przyjazny, a sposób logowania bezpieczny. Niespełna połowa respondentów, która skorzystała z wypełnionego przez skarbówkę zeznania, zalogowała się do systemu profilem zaufanym, pozostali (53 proc.) użyli danych uwierzytelniających.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że zaledwie 5 proc. podatników wysłało zeznanie tradycyjną pocztą, a jedna piąta zaniosła je bezpośrednio do urzędu skarbowego. Obecnie podatnicy nie mogą wejść do urzędu skarbowego, ale mogą wrzucić korespondencje do wystawianych przed budynkami urn. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca jednak do elektronicznych rozliczeń.
Z raportu KPMG wynika, że większość respondentów (aż 67 proc.) nie ma problemów z rocznym rozliczeniem i uważa je za łatwe bądź nawet bardzo łatwe. Trudności zgłosiło tylko 10 proc. badanych podatników.
O tym, że rozliczenie PIT nie sprawia większych problemów, świadczy też to, że 88 proc. podatników wypełnia formularz krócej niż godzinę, z czego większość poświęca na to niespełna 30 minut.
Prawie połowa Polaków korzysta z ulg podatkowych. Najwięcej − z ulgi na dziecko, z odliczenia darowizny i z ulgi rehabilitacyjnej.
84 proc. pytanych przekazało lub przekaże 1 proc. PIT organizacji pożytku publicznego. Z raportu wynika, że zamiar taki rośnie wraz z wiekiem podatników.