Tarcza 2.0. wyłącza z opodatkowania PIT i CIT umorzone pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Będzie więcej czasu na przekazanie 1 proc. PIT organizacji pożytku publicznego.
Natomiast dane z rachunków bankowych (STIR) oraz ze skarbówki posłużą do sprawdzania finansów firm ubiegających się o wsparcie.
Od soboty obowiązuje większość przepisów kolejnej specustawy zwanej tarczą 2.0, czyli ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).
Wynika z niej, że od umorzonej pożyczki mikroprzedsiębiorca nie będzie płacić podatku dochodowego (PIT lub CIT). Z przychodów podatkowych wyłączone zostały pożyczki do 5 tys. zł wypłacane przez powiatowe urzędy pracy z pieniędzy Funduszu Pracy. Przepisy dotyczące tego instrumentu pomocowego pojawiły się w tarczy 1.0, teraz zostały one zmodyfikowane i wprowadzono preferencję podatkową w postaci wyłączenia z przychodów umorzonych kwot.
Przychodu podatkowego nie będzie też generować zwolnienie ze składek i to nie tylko w PIT, ale też w CIT (czytaj więcej na B2).

Fikcja doręczeń

Zniesiona została w wielu przypadkach tzw. fikcja doręczeń. Zasadą jest bowiem, że jeżeli podatnik nie odbierze w ciągu 14 dni pisma od fiskusa (po dwukrotnym awizowaniu), to uważa się je za doręczone. Wprowadzono jednak przepis, zgodnie z którym w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów korespondencja – mimo że nieodebrana – nie będzie uznawana za doręczoną.
Będą jednak wyjątki. Nadal będzie się przyjmować fikcję doręczeń, gdy korespondencja będzie dotyczyć:
  • postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych,
  • postępowań dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (dział IIIB ordynacji podatkowej),
  • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole te lub postępowania wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

1 proc. dla OPP

Organizację pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. PIT, będzie można wskazać w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.
Przy czym uwaga: możliwość wskazania OPP nawet 1 czerwca br. nie uchroni przed karą za spóźnione zeznanie podatkowe. Z specustawy z 31 marca br. (Dz.U. poz. 568) wynika, że konsekwencji karnoskarbowych nie poniesie tylko ten, kto złoży zeznanie oraz wpłaci należny PIT do 31 maja 2020 r.
O tej niespójności pisaliśmy w artykule „Pułapka na składających PIT. Prawo się rozjeżdża” (DGP nr 70/2020).

Kryptowaluty

Od 1 lipca br. sprzedaż i zamiana wirtualnych walut będzie już na stałe, w ustawie, zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie również nie ma PCC od takich transakcji, ale zwolnienie to jest dziś zapisane w rozporządzeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1346 ze zm.), które będzie obowiązywać tylko do 30 czerwca br.

Ceny transferowe i PGK

Przedłużony do 30 września 2020 r. został termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a do 31 grudnia 2020 r. – na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych. Chodzi o podmioty, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
Podatkowa grupa kapitałowa, która poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu 2-procentowego warunku rentowności i braku zaległości podatkowych, zachowa status PGK.

Podatek od nieruchomości

Dzięki nowej specustawie rady gmin będą mogły (w uchwale) zwolnić z podatku od nieruchomości lub odroczyć termin jego płatności nie tylko przedsiębiorców, ale też m.in. organizacje pożytku publicznego (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).

Kompetencje skarbówki

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi specustawą do ordynacji podatkowej Krajowa Izba Rozliczeniowa będzie na zlecenie ministra finansów analizować dane z rachunków bankowych oraz o transakcjach podatników na rynku finansowym. Oficjalnie to rozwiązanie ma służyć badaniu wpływu pandemii koronawirusa na sytuację rynkową polskich firm. Niewykluczone jednak, że w ten sposób będzie też sprawdzane, czy antykryzysowa pomoc faktycznie należy się temu, kto o nią wnioskuje. Pisaliśmy o tym w artykule „STIR wykryje nowe rodzaje wyłudzeń” (DGP nr 74/2020).
Wskutek poprawek Senatu dane z systemów teleinformatycznych skarbówki posłużą Polskiemu Funduszowi Rozwoju do realizacji rządowego programu pomocy przedsiębiorcom.

Pomoc publiczna

Dzięki tarczy 2.0. ulgi w spłacie podatków przyznawane przez naczelników urzędów skarbowych (np. umorzenie podatku) nie stanowią limitowanej pomocy de minimis (maksymalnie 200 tys. euro przez trzy lata). Zgodnie z tarczą 2.0. jest to inna pomoc publiczna, na którą zgodziła się Komisja Europejska w ramach tzw. tymczasowych ram, czyli do limitu 800 tys. euro na przedsiębiorstwo.
Tego typu pomocą są również kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem (pisaliśmy o tym w artykule „Ulgi podatkowe. Co w limicie, a co bez” – DGP nr 72/2020).
Etap legislacyjny
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – weszła w życie 18 kwietnia (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).