Do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w ewidencji VAT danych z paragonów z NIP na kwotę do 450 zł – przypomniało Ministerstwo Finansów w wydanym właśnie komunikacie. Według resortu to rozwiązanie już obowiązuje, bo 1 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. z 2020 r. poz. 576).
Zmieniło ono jednak rozporządzenie z 15 października 2019 r. określające szczegółowy zakres danych, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, w tym docelowo w nowym JPK_VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), wprowadzając w nim dwie zmiany. Po pierwsze, wprowadziło przepisy epizodyczne, czyli czasowo obowiązujące.
Wynika z nich, że do końca 2020 r. z JPK zostały wyłączone uproszczone faktury, czyli paragony z NIP nabywcy wystawione na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Po drugie, odroczyło datę jego wejścia w życie z 1 kwietnia na 1 lipca br., czyli analogicznie jak przesunięto moment wejścia w życie nowego JPK (połączonego z deklaracją).
Rozwiązanie dotyczące uproszczonych faktur powinno więc obowiązywać od 1 lipca br., bo dopiero od tego dnia zacznie obowiązywać rozporządzenie z 15 października 2019 r. (pisaliśmy o tym w DGP nr 67/2020 w tekście „Faktury uproszczone. Jest zmiana, ale problem pozostał”). Oznaczałoby to, że uproszczone faktury trzeba wykazywać w jednolitych plikach kontrolnych do końca czerwca.
Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika jednak co innego. Resort „przypomina o obowiązywaniu nowych przepisów dotyczących szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT”. Takie stanowisko MF jest korzystne dla podatników. Podawanie w JPK danych z uproszczonych faktur jest bowiem problematyczne, gdyż ich numery nie są uwidocznione w raporcie kasowym.