Maksymalnie do 30 czerwca br. promotorzy, korzystający i wspomagający nie muszą przesyłać informacji ani o krajowych, ani o transgranicznych schematach podatkowych.
Ministerstwo Finansów potwierdziło w komunikacie, że zawieszenie terminów dotyczy również schematów transgranicznych. Zmiana dotyczy przesyłania informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2. Wynika to ze specustawy, która od 31 marca br. wprowadziła różne rozwiązania tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
Zawieszenie obowiązuje od 31 marca br. do momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa, ale nie dłużej niż do 30 czerwca br.
Początkowo MF miało inne plany. W pierwotnym projekcie specustawy, który rząd skierował do Sejmu, zawieszone miały być tylko terminy raportowania schematów krajowych. W Sejmie rozszerzono ten przepis o schematy transgraniczne.
W Sejmie leży inny projekt (druk nr 208), który również zakłada zmiany w raportowaniu schematów podatkowych. Chodzi o obowiązek powtórnego zgłaszania schematów transgranicznych złożonych w 2019 r. oraz w 2020 r., dotyczących czynności dokonanych w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca br. Jednak z powodu koronawirusa powtórne raportowanie MDR zostało na razie odłożone w czasie.