Zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców będzie można zapłacić do 1 czerwca, a postojowe w ogóle będzie zwolnione od podatku
To tylko niektóre rozwiązania zawarte w specustawy przyjęte w sobotę nad ranem przez Sejm. Teraz zajmą się nimi senatorowie.

Przesunięte PIT i zmiany w VAT

Płatnicy PIT do 1 czerwca 2020 r. będą mogli zapłacić zaliczki za marzec i kwiecień: za pracowników, zleceniobiorców, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz od przychodów z praw autorskich i pokrewnych.
Reklama
Wejście w życie nowego JPK_VAT zostanie przesunięte na 1 lipca 2020 r. Dotyczy to dużych firm, dla małych i średnich nic się nie zmienia, bo dla nich termin 1 lipca był od początku planowany.
Również od 1 lipca 2020 r. (a nie od 1 kwietnia) ma wejść w życie nowa matryca stawek VAT.

Reklama
Będzie też więcej czasu na zapłatę podatku od przychodów z budynków (w PIT i CIT). Za miesiące od marca do maja 2020 r. będzie można go uiścić do 20 lipca 2020 r. Będzie to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy spełnią pewne warunki (m.in. przychodowe).
Pojawi się też możliwość odstąpienia przez małych podatników od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec−grudzień 2020 r.

Inne terminy

Do końca 2020 r. zostanie odroczony podatek od sprzedaży detalicznej. Dotychczasowe przepisy zakładały, że sklepy (głównie wielkopowierzchniowe) będą go płacić już od lipca 2020 r.
Podatnicy będą mogli też skorzystać z przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 września 2020 r., ale tylko gdy radni tak zadecydują w uchwale. Radni będą też mogli nawet zwolnić niektórych podatników z części podatku za 2020 r.
Zawieszona zostanie – względem dłużników − ulga na złe długi w PIT i CIT (ale nie w VAT)
Z trzech do 14 dni zostanie wydłużony czas na zgłoszenie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej płatności na niezarejestrowany rachunek o wartości ponad 15 tys. zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał sześć miesięcy (a nie trzy) na wydanie interpretacji indywidualnej. Co więcej, minister finansów będzie mógł przedłużyć (rozporządzeniem) ten termin o kolejne trzy miesiące.
Zawieszony ma być termin zgłaszania szefowi KAS krajowych (ale nie transgranicznych) schematów podatkowych – od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.
Do 30 września 2020 r. zostanie też przedłużony termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ma to dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Odliczenia i zwolnienia

Podatnicy PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu za 2019 r. (przez korektę w 2021 r. zeznania za 2019 r.), gdy w br. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.
Nie będzie PIT od świadczeń postojowych oraz polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu dla pracowników infrastruktury krytycznej, otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w 2020 r.
Od dochodu (przychodu) będzie można odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia br. do 30 września br. na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi tu o darowizny na rzecz: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
Podniesione zostaną limity dla zapomóg i dopłat (m.in. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związkowych), o których mowa w art. 21 ust. 1:
  • w pkt 9a – w 2020 r. z 1 tys. zł do 3 tys. zł;
  • w pkt 26 lit. b – w 2020 r. z 6 tys. zł do 10 tys. zł;
  • w pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. z 1 tys. zł do 2 tys. zł;
  • w pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. z 2 tys. zł do 3 tys. zł.

Będzie lżej

Zawieszona zostanie – względem dłużników − ulga na złe długi w PIT i CIT (ale nie w VAT).
Dłużnicy nie będą musieli po upływie 90 dni zwiększyć swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi. Warunkiem będzie, aby ich przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Nie będzie opłaty prolongacyjnej, gdy urząd skarbowy zdecyduje o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia zaległości na raty, wydanej na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z koronawirusem albo 30 dni po ich odwołaniu.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 96) – w poniedziałek rozpatrzy ją Senat