W obliczu stanu epidemii, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. Oznacza to, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji, nie będzie musiał uiszczać podatku.

Prezydent stolicy podkreślił, że fizyczny obrót dokumentów i konieczność ich odbioru na poczcie zwiększają ryzyko w czasach koronawirusa.

"W trosce o bezpieczeństwo Miasta Stołecznego Warszawy wstrzymuję wysyłkę decyzji o podatku od nieruchomości dla mieszkańców" - poinformował na Facebooku. Przypomniał jednocześnie, że obowiązek płatności powstaje dopiero po otrzymaniu decyzji. "Wysyłkę wznowimy po tym, gdy zagrożenie epidemiczne ustąpi" – wyjaśnił Trzaskowski.

Zapewnił przy tym, że miasto będzie informować mieszkańców o wszystkich zmianach. "Tych, którzy decyzję o podatku otrzymali, uspokajam - już zwróciliśmy się do rządu o możliwość przesunięcia terminu płatności" – podkreślił.

Stołeczny ratusz przypomina, że zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Oznacza to, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji – nie będzie musiał uiszczać podatku. "Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników" – wyjaśnia miasto.

Informuje jednocześnie, że prezydent Warszawy zwróci się do rządu, do ministra finansów, o wydanie rozporządzenia, które pozwoli przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku, w przypadku tych osób, które decyzję podatkową już otrzymały.

"Rozporządzenie jest potrzebne, ponieważ prezydent miasta – w świetle obecnych przepisów – może podejmować decyzje podatkowe tylko w indywidualnych sprawach i tylko na wniosek podatnika" – zaznacza stołeczny ratusz.