Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walką z koronawirusem zostają objęte 0% stawką podatku VAT, poinformowało Ministerstwo Finansów. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne.

Rozporządzenie ma moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

Towary objęte "zerową" stawką VAT to m.in.:

- Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych.

- Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna.

- Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

- Produkty biobójcze - wyłącznie środki dezynfekujące.

- Specjalistyczne testy diagnostyczne.

- Środki ochrony indywidualnej - wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

"Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia, jeśli darowizny dokonywane są na rzecz:

- Agencji Rezerw Materiałowych,

- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

- Szpitali zakaźnych - przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne)" - czytamy także.

Przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków. Konieczne jest udokumentowanie darowizny umową. W przypadku dokonania darowizny w okresie od 1 lutego do dnia wejścia rozporządzenia w życie, konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów, podsumowano w materiale.