Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walką z koronawirusem zostają objęte 0% stawką podatku VAT, poinformowało Ministerstwo Finansów. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne.

Rozporządzenie ma moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

Towary objęte "zerową" stawką VAT to m.in.: