Spółdzielnia, która otrzymała od prezydenta miasta odszkodowanie za wywłaszczenie z gruntu, musi zapłacić od niego podatek dochodowy. Takiego obowiązku nie miałby jednoosobowy przedsiębiorca, gdyby znalazł się w podobnej sytuacji – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Przypomniał on, że w ustawie o CIT brak jest zwolnienia dla odszkodowań wypłacanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). Taką podatkową preferencję można znaleźć w ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129).
Pytanie zadała spółdzielnia, której prezydent miasta przyznał odszkodowanie za wydzielenie gruntu pod budowę linii tramwajowej. Odszkodowanie zostało przyznane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Spółdzielnia uważała, że nie powinna płacić od niego CIT. Podkreśliła, że otrzymała jej w kwocie równej wartości wywłaszczanej nieruchomości w dniu wydania decyzji przez prezydenta miasta. W rzeczywistości więc nie uzyskała żadnego przysporzenia majątkowego.
Zwróciła też uwagę na zwolnienie dla podobnych odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym, w tym także jednoosobowym przedsiębiorcom. Są one wolne od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Pobranie CIT w identycznej sytuacji oznaczałoby niedozwolone zróżnicowanie sytuacji podmiotów gospodarczych ze względu na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej – argumentowała spółdzielnia.
Nie przekonało to jednak dyrektora KIS. Organ wyjaśnił, że odszkodowanie, które otrzymała spółdzielnia, ma charakter trwałego przysporzenia majątkowego, a więc na gruncie ustawy o CIT należy je traktować jako przychód. Na dodatek jest ono związane z działalnością gospodarczą, a nie z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, więc nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT – stwierdził dyrektor KIS.
Nie zgodził się też ze spółdzielnią, że w drodze analogii mogłaby ona powołać się na zwolnienie zawarte w ustawie o PIT. Spółdzielnia jest podatnikiem CIT, a ustawodawca nie przewidział podobnej preferencji w tej ustawie – podsumował.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 6 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.12.2020.1.BG