Dłużnik, który nie zapłacił należności sprzedawcy, a po upływie ustawowego okresu (obecnie 90 dni) liczonego od terminu płatności nie skorygował podstawy opodatkowania, musi zapłacić 30-proc. sankcję w podatku od towarów i usług – orzekł WSA w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła spółki, w której naczelnik urzędu celno-skarbowego przeprowadził kontrolę rozliczeń VAT za okres od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. Następnie przekształcił kontrolę w postępowanie podatkowe, a po jego zakończeniu wydał decyzję ustalającą 30-proc. sankcję VAT.
Powodem było to, że w listopadzie 2016 r., gdy upływał 150. dzień (obecnie 90 dni) od umówionego z kontrahentem terminu zapłaty, spółka nie skorygowała u siebie podstawy opodatkowania ani podatku należnego. Wymóg ten wynika z przepisów, które wierzycielom przyznają ulgę na złe długi, ale na dłużników nakładają podatkowe obowiązki.