Jutro mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT – firmy w potrzebie mogą złożyć wniosek o zaniechanie jej poboru.

Jutro, 20 marca, mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT za luty, czyli ostatni okres normalnego jeszcze funkcjonowania biznesu. Wyniki za marzec będą lub już są pogorszone ze względu na pandemię koronawirusa.

Na dziś nie ma nowych konkretnych rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej pozwalających uniknąć płatności zaliczki.

– Możliwe jest natomiast skorzystanie z istniejących już instrumentów w postaci wniosku o zaniechanie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej – pisze ekspert podatkowy BCC Wojciech Pławiak.

We wniosku konieczne jest uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.
Wniosek powinien zostać złożony jak najszybciej przed terminem płatności najbliższej zaliczki, czyli do jutra.