Sprawozdanie z działalności służy określonym celom.