Jak wyjaśnia Łukasz Karwacki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers, portugalskie przepisy podatkowe przewidują także dodatkowe kryterium, spełnienie którego determinuje rezydencję podatkową w Portugalii. Jest nim posiadanie na terytorium Portugalii miejsca zamieszkania dostępnego 31 grudnia danego roku w okolicznościach sugerujących, że jest to stałe miejsce zamieszkania. Portugalskim rezydentem staje się także małżonek portugalskiego rezydenta.

Obowiązki urzędowe

Nasz rozmówca z PricewaterhouseCoopers wskazał także na fakt, że portugalski pracodawca wypłacający pracownikowi pensję jest zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek (po wcześniejszym odliczeniu składek pracownika na ubezpieczenia społeczne).

- W przypadku gdy polski pracownik uzyskuje pensję z Polski, sam musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak nie musi tego robić, gdy dysponuje certyfikatem E101 - dodaje ekspert.

Tłumaczy też, że zasadniczo obowiązek złożenia zeznania rocznego w Portugalii przez pracownika upływa 15 marca roku następującego po roku podatkowym, ale jeśli chodzi o dochody osiągnięte np. z działalności gospodarczej, to termin ten jest ustalony na 30 kwietnia. Podatek wynikający z zeznania rocznego jest natomiast płatny do 31 maja.

Odliczenia w Portugalii

Przepisy portugalskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego wynikającego z wysokich stawek podatkowych, zawierają wiele odliczeń. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, wskazuje, że zdecydowana większość ulg to odliczenia od podatku. Podobnie jak w Polsce od przychodu odejmowana jest kwota zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Podatnik może, zgodnie z zasadami stosować odliczenia do kwoty podatku wynikającego z dochodów osiągniętych poza Portugalią - stwierdza Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Podstawa prawna

• Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Lizbonie 9 maja 1995 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 48, poz. 304).